Technologie en natuur in goede harmonie;

Herzogenrath een stad met bijzondere charme !

De Roda-gemeente Herzogenrath – direkt gelegen aan de grens met Nederland - is met zijn 47.000 inwoners een moderne en op Europa geörienteerde stad. Zij heeft zich ontwikkeld van een voormalige mijnbouwstad tot een technologie stad waar het stedelijk karakter in hoge mate wordt bepaald door een kwalitatief hoogstaand niveau van wonen, werken en recreëren.

Stadt Herzogenrath Neustr.

De oorsprong van Herzogenrath ligt in het 13e eeuws Land van ’s Hertogenrode, ook wel het Land van Rode genoemd. Het Land van Rode wordt gekenmerkt door een eeuwenlange en gezamenlijke geschiedenis die in 1815 met het Congres van Wenen letterlijk wordt doorkruist. Eén deel van Rode werd toebedeeld aan de Verenigde Nederlanden (het huidige Kerkrade) en het andere deel aan Pruisen (het huidige Herzogenrath). De staatsgrens die tevens de grens tussen Herzogenrath en Kerkrade vormt, verloopt precies over het midden van de Nieuwstraat / Neustraße, die tot 1995 werd gevisualiseerd door een 60 cm. hoog muurtje dat als zodanig een curiositeit vormde in Europa.

 Stadt Herzogenath

De historische burcht Rode in het centrum van Herzogenrath neemt een belangrijke plaats in in de geschiedenis van de stad. Ze werd al in 1104 vermeld en is heden ten dage een geliefde trouwlocatie en vormt met haar romatische ambiance tevens het decor voor vele grensoverschrijdende en culturele ontmoetingen en activiteiten. De burcht wordt geëxploiteerd door de ‘Verein Burg Rode e.V.’.

Stadt Herzogenrath

Uit de voormalige industrie en mijnbouw is Herzogenrath relatief snel uitgegroeid tot een moderne high tech vestigingsplaats. De twee grote stadsdelen Kohlscheid en Merkstein completeren de stadskern met diverse structuren. Zo grenst Kohlscheid direkt aan de centrumgemeente Aken. Vanwege de daar gevestigede ‘Technische Hochschule’ (RWTH) werd Kohlscheid dan ook de enig juiste vestiginsglocatie voor het Technologie Park Herzogenrath.

Het stadsdeel Merkstein daarentegen ontwikkelt zich na de sluiting van de mijnen als een aantrekkelijk vrijetijdsgebied. Zo is de voormalige steenberg van de mijn ‘Adolf’ omgetoverd tot een recreatiegebied voor jong en oud. De stad Herzogenrath is met recht het predikaat ‘natuurgemeente’ toegekend en is daarmee tevens een belangrijk regionaal recreatiegebied.Burgerservice

Stadt Herzogenrath

Het stadsbestuur van Herzogenrath beschikt over een modern dienstverleningscentrum waar hulpvaardigheid en complete burgerservice centraal staan. Op 1 juli 1999 opende het  burgerbureau met infotheek zijn deuren. Vanaf dat moment kunnen de bezoekers nog beter dan voorheen gebruik maken van deze één-loket burgerservice. Met een ruimere openstelling, ook ’s zaterdags, en korte wachttijden is het burgerbureau een optimaal ingerichte centrale inloop- en balieruimte.Bedrijfsleven als steunpilaar

Stadt Herzogenrath

Decennia lang is de bedrijfseconomische structuur van Herzogenrath gekenmerkt door de glas- en naaldenindustrie. Direct na de sluiting en afbouw van de mijnindustrie onderging Herzogenrath een ware metamorfose in de richting van een technologisch georiënteerde industrie. In deze ontwikkeling stond het ‘Leitmotiv’: starten-groeien-investeren centraal. In dat kader is in 1989 het Technologiepark Herzogenrath (TPH) geopend. Sindsdien hebben zich meer dan 180 ondernemingen in Herzogenrath gevestigd waarmee ruim 2.500 arbeidsplaatsen zijn gemoeid. De enorm positieve uitstraling die deze ontwikkeling heeft voor met name jonge ondernemers, heeft inmiddels al geleid tot de realisatie van een derde uitbreiding van het TPH. De branches die in het TPH vertegenwoordigd zijn variëren van ICT, telecommunicatie, meet- en regeltechniek, transportontwikkelingen tot fabricage van halfgeleiders en hard- en softwareontwikkeling. Allen waarderen de directe nabijheid van het regionale universiteitslandschap.

Met de komst van bedrijven als AIXTRON, CEROBEAR, HEAD-acoustics en andere grote wereldspelers, zijn ook toekomstige arbeidsmogelijkheden veilig gesteld.

Tegenwoordig is de TPH een van de grootste technologiecentra in Duitsland.

 

EURODE – Europa beleven!

Logo

“EURODE” – samengesteld uit de termen ‘Europa’ en ‘Rode”, vindt historisch gezien zijn oorsprong in het voormalige Land van ’s Hertogenrode. Heden ten dage is Eurode het resultaat van decennia lange grensoverschrijdende samenwerking met de Nederlandse buurgemeente Kerkrade. Beide gemeenten Kerkrade en Herzogenrath grijpen terug op een lange en gemeenschappelijke gezamenlijke geschiedenis.Voorbeelden van gemeenschappelijke en grensoverschrijdende EURODE-projecten:

Stadt Herzogenrath

het wel meest sprekende voorbeeld van de vele gezamenlijke activiteiten en projecten tot op heden, is de bouw en exploitatie van het Eurode Business Center (EBC). Alleen al de locatie van dit markante grensoverschrijdende bedrijfsverzamelgebouw is uniek in Europa. Dit gebouw is namelijk precies op de Nederlands-Duitse staatsgrens gebouwd die tevens de grens vormt tussen de gemeenten Kerkrade en Herzogenrath. Eén helft van het bedrijfsverzamelgebouw staat op Nederlands/Kerkraads grondgebied en het andere deel op Duits / Herzogenraths grondgebied. Het EBC is een geliefde locatie voor ondernemers en voor beide landen en gemeenten het decor van en voor vele grensoverschrijdende activiteiten, bijeenkomsten en ontvangsten.Cultuur, vrijde tijd en recreatie

Stadt HerzogenrathVoor het welbevinden in Herzogenarth staan deze drie componenten garant. Naast de talrijke sport- en recreatie accommodaties / locaties kent Herzogenrath een rijk geschakeerd verenigingsleven. Bovendien heeft Herzogenrath een omvangrijk cultureel programma dat op meerdere podia wordt aangeboden en uitgevoerd. Binnenkort zal het verbouwd treinstation ‘Herzogenrath-centraal’ (ook wel ‘Station Eurode’ genaamd) worden uitgebreid met een kunst- en communicatiecentrum.
De historische burcht Rode is al voor het brede publiek uitgegroeid tot een ideale locatie voor concerten en muziekuitvoeringen van uiteenlopende aard.
Een keer per jaar vormt de burcht het decor voor het traditioneel burchtfeest. Een jaarmarkt met vele kramen, muziek, clowns, dansuitvoeringen en nog veel meer activiteiten beheersen een weekend lang het leven in Herzogenrath.Lokale economie – stadsontwikkeling – verkeer en milieu

Stadt Herzogenrath

De stad heeft zich ten doel gesteld duurzame synergie te bieden aan de standplaats Herzogenrath als attractieve woon, werk en vrije tijdsgemeente met een hoge levensstandaard.
Alleen al de laatste jaren zijn honderden nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd. Door actieve stadsmarketing is de dialoog tussen handel, handwerk en industrie geïntensiveerd tijdens herhaald ondernemersoverleg.
Nieuwe bouwlocaties zoals ‘Schleypenhof’, ‘Finkenstraße’, ‘Raderfeld’ en ‘An Vieslapp’ blijken attractieve woonlocaties te zijn voor de vele jonge gezinnen die zich hier vestigen en die daarbij de voordelen benutten van de bestaande infrastructuur met de in de buurt liggende aansluitingen op de Bondautosnelwegen zoals de A44 en A4.
De lokale infrastructuur van voetpaden, wandelwegen en fietspaden vormen samen met de busverbindingen een waar netwerk van autovrije straten, wegen en paden.
Als gevolg van de toename van het aantal stopplaatsen van de Euregiobahn in en rond Herzogenrath is het gebruik van het openbaar vervoer voor de inwoners van Herzogenrath een in alle opzichten beter alternatief dan het gebruik van de auto voor beroep en vrije tijd.


Meer informatie treft u aan onder :

www.herzogenrath.de

of bij het stadsbestuur van Herzogenrath:

Rathausplatz 1
52134 Herzogenrath
Deutschland

Telefonisch bereikbaar onder nr. : 0049 (0) 2406 830

 

© 2012 Stadtverwaltung Herzogenrath . Rathausplatz 1 . 52134 Herzogenrath